Home » Finansleksikon » U » Utenrikshandel

Utenrikshandel

Handel utenfor et lands grenser. Det motsatte av innenrikshandel som er handel innenfor et lands grenser.