Home » Finansleksikon » U » Utekonkurrerende næringer

Utekonkurrerende næringer

Dette er næringer som i hovedsak selger sine produkter på internasjonale markeder. Utgjør en del av konkurranseutsatte næringer.