Home » Finansleksikon » U » Utbytte

Utbytte

Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.