Home » Finansleksikon » U » Usystematisk risiko

Usystematisk risiko

Risiko ved ett enkelt selskap, ikke markedet som sådan. Kan reduseres ved å satse på flere selskaper. Også kalt selskapsrisiko.