Home » Finansleksikon » U » Uskiftet bo

Uskiftet bo

Ved å tinglyse en hjemmelserklæring overføres hjemmelen til gjenlevende ektefelle. Gjenlevende ektefelle bør sette seg inn reglene om uskifte før dette velges. Ofte er det tilrådelig å velge å skifte. Uskifteattest fremlegges i original eller bekreftet kopi. Det betales verken tinglysingsgebyr eller dokumentavgift.