Home » Finansleksikon » U » Usikret gjeld

Usikret gjeld

Det samme som uprioritert gjeld. Gjeld som det ikke er stilt sikkerhet for.