Home » Finansleksikon » U » U. S. GAAP

U. S. GAAP

Regnskapsstandard som brukes av selskaper som er børsnotert i USA. Også norske selskaper som primært rapporterer etter U.S. GAAP må rapportere i samsvar med IFRS fra 2007.

U. S. GAAP er forkortelsen for Generally Accepted Accounting Principles in the United States.