Home » Finansleksikon » U » Urådighetserklæring

Urådighetserklæring

Ved å tinglyse en urådighetserklæring vil ikke hjemmelshaver kunne disponere over eiendommen uten samtykke fra den som er nevnt som rettighetshaver.