Home » Finansleksikon » U » Unoterte investeringer

Unoterte investeringer

Unoterte investeringer er investeringer i aktiva som ikke er tatt opp til notering på regulerte markedsplasser.