Home » Finansleksikon » U » Unoterte aksjer

Unoterte aksjer

Noterte akjser er aksjer som kan handles på børs og som handles på de store handelsplassene som Oslo Børs og Dow Jones. Med det finnes en rekke andre aksjer som ikke er noterte på børs, disse kalles unoterte aksjer.

Det er vanlig at mindre selskap ikke er notert på børs, men det er likevel ingenting som hindrer deg i å handle i denne typen aksjer. Derimot kan det være mer risikabelt å handle denne typen aksjer på grunn av følgende:

Du får ikke kjøpt og solgt aksjene når som helst. På de store børsene finnes det normalt alltid noen som vil kjøpe eller selge. Det er vanskelig å sette den korrekte prisen på en aksje. Da det ofte er få mulige kjøpere kan det gjøre at man må selge under faktisk verdi for å bli kvitt aksjene. Innsynet i selskapene som ikke er noterte er ofte dårlig. Noterte selskap ha masse regler om for eksempel kvartalsrapporter og lignende. Referanse: Nordnet