Home » Finansleksikon » U » Unit linked

Unit linked

Livsforsikring med investeringsvalg hvor kunden selv kan påvirke risiko og avkastning gjennom valg av plassering i ulike fond.

Nedenfor er en presentasjon av Unit Linked, hentet fra Vital’s hjemmesider.

Hva er Unit Linked?

Fondssparing med skattefordeler

Unit Linked er en kombinasjon av fondssparing og forsikring. Her kombinerer man de gunstige skattereglene knyttet til sparing i forsikring, og de gode avkastningsmulighetene som er knyttet til fondssparing.

Noen av fordelene ved å opprette en Unit Linked-avtale i Vital er:

mulighet for høy avkastning gjennom fondssparing tilgang til de beste fondene i markedet ingen skatt på avkastningen i spareperioden ingen gebyrer eller skatt ved fondsbytte personlig internett-tjeneste, hvor du blant annet kan bytte fond sertifiserte rådgivere som står til din disposisjon Jevnlige utbetalinger fra en Unit Linked-avtale passer utmerket dersom du for eksempel ønsker å: gå av med førtidspensjon trappe ned på jobben før pensjonsalder spe på pensjonen fra folketrygden gi et jevnlig bidrag til barn eller barnebarn i forbindelse med etableringsfasen eller studier Du kan spare i Unit Linked innenfor tre spareformer: Link Kapital Link Livrente Link Spar