Home » Finansleksikon » U » Underwriter

Underwriter

En bank, en gruppe av finansinstitusjoner eller en person som garanterer for fulltegnelsen av en emisjon eller for at en bestemt pengesum skal skaffes til veie. På forsikringsområdet brukes ordet underwriter bl.a. om en spesialist som vurderer risiko og betingelser i tilknytning til en forsikring.