Home » Finansleksikon » U » Underpant

Underpant

Pant som beror hos eieren. Det motsatte av håndpant.