UNCTAD

(United Nations Conference on Trade and Development). UNCTAD ble stiftet i 1964 for å fremme økonomisk utvikling i utviklingsland ved å arbeide for å integrere dem i verdensøkonomien. UNCTAD er i dag et forum for diskusjon, forskning og teknisk assistanse når det gjelder spørsmål om utvikling og internasjonal handel. Les mer om UNCTAD på deres nettsted.

Referanse: Regjeringen