UNCITRAL

(United Nations Centre for International Trade Law). FNs senter for internasjonal handelslovgivning. Senteret utformer utkast til internasjonal lov om handel. Klikk her for mer informasjon.

Referanse: Regjeringen