Home » Finansleksikon » U » Umyndig

Umyndig

Den grunnleggende definisjonen finner du i lov om vergemål for umyndige av 22. april 1927, § 1. Her er det fastslått at umyndige er personer under 18 år, og de som er umyndiggjorte i henhold til lov om umyndiggjørelse av 28. november 1898. Store deler av regelverket er felles for begge kategoriene. Det finnes samlet i vergemålsloven. I noen tilfeller finnes likevel ulike regler for mindreårige og umyndiggjorte. Dessuten finnes naturlig nok en rekke spesielle bestemmelser om barnets forhold i samfunnet.