Home » Finansleksikon » U » Ulovlig innsidehandel

Ulovlig innsidehandel

Når en ved kjøp eller salg av verdipapirer benytter informasjon som en vet ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet, og som er egnet til å påvirke kursen på aksjene merkbart når den blir kjent. Ref. verdipapirhandelloven.