Home » Finansleksikon » U » Uinnløselige pengesedler

Uinnløselige pengesedler

Pengesedler som ikke kan innløses i seddelbanken mot utbetaling av tilsvarende verdi i edelt metall.