Home » Finansleksikon » U » Ugjenkallelig remburs

Ugjenkallelig remburs

En remburs der banken påtar seg en selvstendig forpliktelse overfor selger. Banken kan ikke forandre eller annulere sitt tilsagn om innfrielse av dokumentene innen den fastsatte frist, uten samtykke av alle parter i rembursen. Se remburs.