Home » Finansleksikon » U » Uførekapital

Uførekapital

En forsikring som utbetales som en engangssum dersom kunden blir arbeidsufør. Kravet er at kunden er mer enn 50 prosent arbeidsufør, og at uførheten har vart i to år eller er bedømt varig.