Home » Finansleksikon » U » Udekket renteparitet

Udekket renteparitet

Likevektsbetingelse i valutamarkedet som sier at vi er i likevekt når forventet avkastning/ lånekostnad er lik på tvers av valutaer.

Det forventes at kronen skal styrke seg 3 % mot euroen. Renten i eurosonen er 5 %. Den renten hjemme som er forenelig med likevekt i valutamarkedet er da

5 % – 3 % = 2 %

for at udekket renteparitet skal være oppfylt.