Home » Finansleksikon » U » UCITS IV Directive

UCITS IV Directive

UCITS IV direktivet (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) søker å oppdatere det regulative rammeverket med hensyn til europeiske investeringsfond, samt handler i overførbare obligasjoner UCITS som representerere et marked på omtrent 5 000 milliarder euro.

Målet med direktivet er å;

Tilby investorer et større utvalg av produkter til en lavere kostnad gjennom bedre integrasjon i markedet. Tilby investorer bedre beskyttelse gjennom kvalitativ informasjon og mer effektiv overoppsyn med markedet. Opprettholde Europeisk konkurransekraft gjennom å tilrettelegge direktivet til endringer i markedet. Gjennom UCITS IV-direktivet åpnes det for at medlemslandene kan tillate såkalte fond-i-ett-fond-strukturer. Dette er konstruksjoner der ett eller flere fond (kalt «tilføringsfond») investerer nær alle sine midler i et mottakerfond.