Home » Finansleksikon » U » Flow)

Flow)

Ubunden pengestrøm (Free Cash

Kontanter i banken er hva ethvert selskap søker å oppnå gjennom sin daglige drift. På samme måte er investorer innteressert i hvilke typer kontanter en bedrift har på sin bankkonto, da dette mer enn noe annet kan fortelle hvor godt bedriften gjør det. Dette fordi det ofte er vanskeligere å skjule dårlige finansielle og ledelsesmessige dispisjoner i likviditetsregnskapet.

For å kalkuere den avkastningen som den ubundne pengestrømmen kan gi, brukes følgende formel;

Ubunden pengestrøm