Home » Finansleksikon » T » Tvangssalg

Tvangssalg

Når en eiendom blir tvangssolgt selges den av namsmyndighetene etter begjæring fra en eller flere kreditorer med pant i eiendommen. Dette skjer når skyldneren har misligholdt panteforholdet. Salgssummen fordeles mellom dem som har pant i eiendommen etter pantets prioritet. Resterende tilfaller skyldneren. Tvangssalg kan også begjæres av konsesjonsmyndighetene ved manglende konsesjon. Reglene om tvangssalg finner man i tvangsfullbyrdelsesloven, kapittel 11.