Home » Finansleksikon » T » Turbo warrants

Turbo warrants

Turbo warrant og knock-out warrant opptrer i all hovedsak på samme måte. Dersom det underliggende verdipapiret eller aksjen bryter barrieren som er satt, vil kontrakten nulles ut og bli verdiløs.

Turbo warrants og knock-out warrants er i mindre grad berørt av volatiliteten i markedet og kan være attraktive på grunn av den høye gearingen som følger av mulighetene for knock-out.

I sammenligning vil en vanlig call opsjon ha en positiv verdi ved utløp dersom spot prisen er over strike (avtale) prisen. En turbo vil ha en positiv verdi ved utløp når spot prisen er over strike OG spot prisen aldri har falt under strike prisen gjennom hele opsjonens løpetid. Dersom så, ville opsjonen ha krysset barrieren og dermed blitt gjort ugyldig.

Variasjoner i turbo warrants kan være hvor strike (avtalt kjøpspris) og barriere er forskjellig, eller hvor barrieren kun er gyldig ved avslutning av handelsdag, men hvor strike er kontinuerlig overvåket (smart turbo) og kontrakter uten noe bestemt utløpsdato (minis).