TRIPS

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). WTOs avtale om immaterielle rettigheter. Immaterielle rettigheter er en paraplybetegnelse på en rekke rettigheter som en person eller bedrift kan ha over det de har skapt intellektuelt. Et immaterielt produkt kan for eksempel være, informasjon, et design eller en ide. Immaterielle rettigheter gir skaperen en eksklusiv rett til bruken av han/hennes produkt i en gitt periode. Klikk her for å lese mer om TRIPS på WTOs nettside.

Referanse: Regjeringen