Home » Finansleksikon » T » Transaksjonsmekanismen

Transaksjonsmekanismen

Norges Banks renter påvirker aktiviteten i økonomien og inflasjonen gjennom en valutakurskanal, en etterspørselskanal og en forventningskanal. For en nærmere beskrivelse av disse kanalene se animasjon på internettsidene til Norges Bank.