Home » Finansleksikon » T » Transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader

Kostnader i forbindelse med kjøp og salg av varer og tjenester som kommer i tillegg til prisen på produktet. Eksempler her er transportkostnader og meglerhonorar.