Home » Finansleksikon » T » Tracking Error

Tracking Error

Tracking Error –TE, sier noe hvorvidt et fonds samlede plasseringer avviker vesentlig i forhold til referanseindeksens sammensetning. Høy TE betyr at fondet har store avvik i forhold til referanseindeksen og derved at forvalter tar store standpunkter.

Full replikering (indeksfond), relativ forvalter og absolutt forvalter Statistisk er det 95 % sannsynlighet for at fondets avkast-ning på 12 måneders basis havner innenfor et mulighetsområde på +- 2 ganger TE fra indeksen.

Eksempel TE/RV Oljefondet: TE/RV max 1,5 %

Betyr at avkastningen til fondet i 2 av 3 år (66%) vil ligge innenfor +/-1,5%-poeng av referanseindeksens avkastning.