Home » Finansleksikon » T » Totalindeksen

Totalindeksen

Denne indeksen ble erstattet av Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX), også kalt hovedindeksen, i 2001. Den gamle totalindeksen er fra 1983-2001.