Home » Finansleksikon » T » Toppskatt

Toppskatt

Toppskatten er en inntektsskatt til staten og beregnes av personinntekt. Det vil si brutto arbeids- og pensjonsinntekter over et visst beløp. Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.

Gjelder for 2014

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

527 400

Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

857 300

For skatteytere i Troms og Finnmark er satsen 7% i trinn 1.

Gjelder for 2013

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

509 600

Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

828 300

Gjelder for 2012

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

490 000

Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

796 400

Gjelder for 2011

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

471 200

For skatteytere i Finnmark og Nord-Troms er satsen 7 % Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

765 800

Gjelder for 2010

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

456 400

Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

716 600

Om trinnene Toppskatten består av to trinn. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og det andre trinnet inntekt over dette. Prosentsatsen er forskjellig for hvert trinn.

Om skatteklassene Skattesystemet har to klasser. De fleste skattyterne liknes i klasse 1. Enslige foreldre og ektepar har muligheten til å bli liknet i klasse 2 for inntekt. For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1 i 2010.

Gjelder for 2009

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

441 000

Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

716 600

Gjelder for 2008

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

420 000

Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

682 500

Gjelder for 2007

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

400 000

Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

650 000

Gjelder for 2006

Trinn 1

Sats

Inntekt fra

Skatteklasse 1 og 2

9,0 pst.

394 000

Trinn 2

Skatteklasse 1 og 2

12,0 pst

741 700