Tolltopper

(Tariff peaks). Tollsatser som er høyere enn 3 x landets gjennomsnittstoll (national peaks) eller over 15% (international peaks).

Referanse: Regjeringen