Home » Finansleksikon » T » Tjenestebalanse

Tjenestebalanse

Forskjellen mellom et lands eksport og import av tjenester for en periode, vanligvis et år. Sammen med handelsbalansen utgjør disse to balansene en del av et lands betalingsbalanse.