Home » Finansleksikon » T » Tilbudssidesjokk

Tilbudssidesjokk

Endringer i produktivitet eller priser på innsatsfaktorer som dermed gir endrede produksjonskostnader.