Home » Finansleksikon » T » Tidsdiverifisering

Tidsdiverifisering

Ved tidsdiversifisering søker en å spre innbetalingen til spareproduktet over tid, som f.eks månedlig sparing i fond. På denne måten vil en hele tiden redusere effekten av varasjonene i markedet.

Ettersom det er rimlig umulig å spå fremtiden, er denne formen for diversifisering av sparingen å foretrekke for småinvestorer.

Relaterte emner;

Diversifisering

Skattediversifisering