Home » Finansleksikon » T » Testamentfullbyrder

Testamentfullbyrder

Direkte overskjøting fra testamentsfullbyrder uten tinglysing av hjemmelserklæring kan bare foretas i de tilfeller skifteattesten angir hvem avdøde opp-nevnte som testamentsfullbyrder. Attest om skifterettens godkjennelse av testamentsfullbyrder fremlegges i original eller bekreftet kopi ved tinglysing. Testamentsfullbyrders underskrift må vitnebekreftes. Det må betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift for arven som overstiger arveandel etter loven.