Home » Finansleksikon » T » Terminkontrakt

Terminkontrakt

En person som inngår avtale om en terminkontrakt, enten for råvarer, valuta, frakt eller annen motytelse vil vanligvis søke å inngå en alternativ kontrakt som bringer ham positiv gevinst i forhold til terminkontrakten. Ett alternativ er å inngå avtale om en fremtidig leveranse, for så å selge denne avtalen på en av børsene som handler i terminkontrakter (futures).

Terminkontrakter benyttes som oftest i sammenheng med opsjon som ikke er en bindende avtale om kjøp i fremtiden, men heller en mulghet til å gjøre det dersom prisen er rett på kjøpstidspunktet.