Home » Finansleksikon » T » Teminforretning

Teminforretning

Eller terminhandel er en forretning/ handel avsluttet på børsen for levering og overtakelse av varer eller verdipapirer på et senere tidspunkt.