Home » Finansleksikon » T » Teknisk analyse

Teknisk analyse

Analyse av et verdipapir basert på historiske kurser og volumer. I teknisk analyse forsøker man ikke å anslå de underliggende verdiene bak verdipapirene, slik man gjør i fundamental analyse.