Home » Finansleksikon » T » Tegningsrettbevis

Tegningsrettbevis

Dokument utstedt av emitterende selskap som legitimerer antall tegningsretter aksjonærene har i kraft av sine gamle aksjer i selskapet.