Home » Finansleksikon » T » Tegningsrett

Tegningsrett

Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. Mens tegningsperioden pågår, er tegningsrettet et verdipapir i seg selv, som ofte er børsnotert.

Nærmere forklart. Som innehaver av en tegningsrett eller en tegningsopsjon har du rettigheten, men ikke forpliktelsen, til å tegne nye aksjer på forhåndsbestemte vilkår. Tegningsretten eller tegningsopsjonen blir verdiløs dersom du ikke benytter deg av den. Du kan aldri tape mer enn du har investert.

Dersom du ikke har planer om å benytte deg av tegningsretten eller tegningsopsjonen du har er det smart å selge disse videre.

Referanse: Nordnet