Home » Finansleksikon » T » Tegningsprovisjon

Tegningsprovisjon

Den godtgjørelse som selskap eller låntager betaler til fonds- og aksjemeglere for deres arbeid i forbindelse med en kapitalutvidelse eller utlegging av et obligasjonslån.