Home » Finansleksikon » T » Tegningskurs

Tegningskurs

Kurs ved tegning av lån, akser. Aksjer kan ikke tegnes til underkurs i Norge.