Home » Finansleksikon » T » Tegningskostnad

Tegningskostnad

Kostnad som betales for å tegne andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av investert beløp.