Home » Finansleksikon » T » Tegningsinnbydelse

Tegningsinnbydelse

En oversikt over den viktigste informasjon knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Jf. prospekt.