Home » Finansleksikon » T » Ted-Spread

Ted-Spread

Ted-Spread er forskjellen mellm interbankrenten (renten på lån bankene imellom) og de korte statsobligasjonenen (med 3 måneders løpetid).

Ted-Spread er brukt som et generelt mål på kredittrisikoen i økonomien, hvor en tradisjonelt sammenligner både USA og Europa for å finne trender i kredittrisikoen.

Ted-Spread