TBT (technical barriers to trade)

Tekniske handelshindre. Klikk her for mer informasjon.

Referanse: Regjeringen