Home » Finansleksikon » T » Tapsordre

Tapsordre

Ordre som gir lavere avanse enn kostnadene ved ordrebehandlingen.