Home » Finansleksikon » S » Syntetisk replikering

Syntetisk replikering

Syntetisk replikering er et begrep som er forbundet med ETF’er (Exchange-Trade Funds), hvor en enten kan velge å investere direkte i de komponentene som inngår i indeksen en følger, eller benytte seg av syntetisk replikering.

I det siste tilfellet, benytter en derivatinstrumenter for å avspeile utviklingen i den/ de indeksene en følger. Ved bruk av syntetisk replikering, vil investorene i ETF’er kunne bli avhengig av at utstederne av derivatkontraktene faktisk har finansielle muskler til å overleve utover det avkastningen på indeksene de følger gir. I motsatt tilfelle vil de kunne utsette seg for en ukjent tapsrisiko.