Home » Finansleksikon » S » Surnadal sparebanks historie

Surnadal sparebanks historie

Surnadal sparebanks historie

Surnadal Sparebank ble etablert i 1842, og har lang tradisjon som lokalt forankret og selvstendig sparebank. I oktober 2001 fusjonerte Surnadal Sparebank og Stangvik Sparebank, men historien forteller om sammenslåinger også før det. Nedenfor finner du historisk stoff fra begge bankene.

Grunnfondet og startkapitalen til banken ble skaffet ved salg av kornmagasin, ialt 4 stykker. Inntekten ble 900 spesiedaler, og dette ble altså grunnfondet til Surnadal Sparebank. Lokaler Fram til 1952 var “ekspedisjonslokalet” til banken hjemme hos kassereren, på et loft eller “anna høveleg rom”. I 1949 ble banken flyttet til “Bellebu” på Skei, og ekspedisjonstiden ble utvidet til 3 dager pr. uke. Men i -52 kunne banken flytte inn i eget hus, det vi senere husker som “Gammelbanken”, og etterhvert ble det åpent for publikum hver dag. I 1978 flyttet vi inn i bygget som senere ble bygget sammen og overtatt av Surnadal Kommune. Der ble vi i 31 år, før vi i 2009 tok i bruk vårt flotte bankbygg som ligger midt i sentrum av Surnadal. Banksjefer Først i 1966 ble det vedtatt å ansette banksjef, og Torgeir Nørstebø fikk stillingen. Han ble etterfulgt av Robert Lundemo i 1971, og nåværende banksjef Allan Troelsen har hatt stillingen siden høsten 2000. Sammenslåinger Åsskard kommune ble i 1965 slått sammen med Surnadal Kommune, og da kom spørsmålet opp om sammenslåing mellom de to bankene Surnadal Sparebank og Åsskard Sparebank. Åsskard Sparebank ble grunnlagt i 1908 med arbeidsområde Åsskard herred. I utlysningen etter kasserer/regnskapsfører het det: “Kontortid fra kl. 11 formiddag til kl. 2 eftermiddag og utover sidtsnævnte klokkeslett, forsaavidt forretningernes mængde maatte gjøre det nødvendig. Han har desuten paa sit opholdssted at ekspedere de forretninger, som blir forelagt, og som direktionen er tillatt, naar han er hjemme”. 1 juli 1972 vedtok forstanderskapene i de to bankene bestemmelse om sammenslåing, og Åsskard Sparebank ble historie. I 2001 skjedde sammenslåingen mellom Stangvik Sparebank og Surnadal Sparebank. Litt historie om Stangvik Sparebank: Fra 100-årsjubileumsboka til Stangvik Sparebank, skrevet av Leif Halse, sakser vi følgende: “Første søndag i advent i året 1863 var det messehelg ved Stangvikkyrkja. Frå alle kantar av prestegjeldet kom det kyrkjefolk: frå Bøvras-ørom og Belanaustom, frå Åspronglandet og Ålvundfjorda, og tu Todala. I kvar ei stø låg det store brunbrædde kyrkebåtar, og i kyrkja var det fullt hus – som skikk og bruk var i gamle dagar……Etter messa samla folk seg på kyrkjebakken, og der steig ny-lensmannen Ingebrigt Follestad fram og las kunngjeringar om møte og ting, auksjonar og anna slikt. Til slutt las han ei melding om at dagen etter skulle det vera møte i tingstua i Ytterdarda, der ein ville prøve å få i stand ein sparebank for “Stangviks formandskabsdistrikt”, og der interesserte menn vart bedne om å møte”. Stangvik Sparebank ble så – etter en tid – stiftet ved “Høyeste resolusjon av 20. mai 1865”. Lokaler Stangvik Sparebank hadde kontorsted i Stangvik, og verdiene ble oppbevart i ei bankkiste med 3 sterke lås, og “der låg pengar og verdipapir like trygt som i lensmannsklipa”. (Denne kista står i ekspedisjonslokalet i bankens hovedkontor på Skei den dag i dag!). I 1888 flyttet banken til Kvanne, og bankkista fikk selskap av det første brannsikre skapet på loftet i Nystun. I 1958 ble det nye bank-bygget “Årvåk” tatt i bruk. I 1999 la Stangvik Sparebank ned driften på Kvanne, og flyttet hele banken til Amfisenteret i Surnadal, etter å hatt fililal der i flere år. Resten av historen er allerede nevnt.

Hjemmeside – bank.no